Tržní hodnota

Kategorie: 

Hodnota, která je vyhlášena na tuzemské či zahraniční burze nebo na jiném regulovaném trhu.