Transakční náklady

Kategorie: 

Náklady realizace transakce. Náklady spojené s rozhodnutím, které nejsou bezprostředně spojené s výsledkem činnosti závislé na rozhodnutí – náklady realizace rozhodnutí, např. při nákupu zboží mohou být transakčními náklady dopravné či poplatky za výměnu cizí měny, není jimi však vlastní cena zboží. Transakčními náklady obchodu s cennými papíry mohou být například makléřské poplatky, poplatky Středisku cenných papírů, atp.