Tiché rezervy

Kategorie: 

Rezervy, které nejsou jako rezervy přímo účetně zobrazeny – vznikající např. nižším oceněním aktiv, vyšším oceněním dluhů než je jejich skutečná cena a zrychleným odpisováním.