Ručitel

Kategorie: 

Osoba, která přebírá, v případě platební neschopnosti klienta, povinnost splácet.