Reciprocita

Kategorie: 

Vzájemnost. V obchodním případě se jedná o vzájemné plnění závazků, ve kterém má služba na obou stranách stejnou finanční hodnotu.