Odpisy

Kategorie: 

Odpisy daňové nebo účetní. O výši a způsobu uplatňování odpisů rozhoduje v rámci účetních pravidel podnik. Účetní odpisy jsou nákladem podniku, pro účely zjištění základu daně z příjmů je však nutné použít odpisy daňové, popř. upravit zjištěný výsledek hospodaření o rozdíl účetních a daňových odpisů.