24/07/2018 (17:00) BUSYMAN DAY

Kmenový kapitál

Kategorie: 

Peněžní vyjádření souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů všech společníků do základního kapitálu společnosti. Dříve „základní jmění“.