Kapitálová struktura podniku

Kategorie: 

Struktura dlouhodobého kapitálu (pasiv), ze kterého je financován dlouhodobý majetek (aktiva).