Hrubý pracovní kapitál

Kategorie: 

Hodnota veškerých oběžných aktiv podniku. čistý pracovní kapitál je naopak přebytek oběžného majetku (oběžných aktiv) nad krátkodobým cizím kapitálem (krátkodobými cizími pasivy). Lze vyjádřit i jako přebytek dlouhodobého kapitálu (dlouhodobých pasiv) nad stálými aktivy.