Franchising

Kategorie: 

Původně osvobození od státních daní nebo cel, později označení pro privilegium provozovat činnost, jejíž monopol do té doby náležel státu. Nyní způsob podnikání, kdy franchisor poskytuje franchisantovi podrobně popsaný obchodní model spočívající obvykle v licenci k ochranným známkám, patentům, užitným a průmyslovým vzorům, know-how (jednotném marketingovém vystupování, jednotných výrobních postupech, chování zaměstnanců, atp.)