24/07/2018 (17:00) BUSYMAN DAY

Forfaiting

Kategorie: 

Forfaiting je proces, kdy bynka nebo jiná specializovaná finanční instituce (forfaiter) odkoupí bezpečně zajištěné střednědobé nebo dlouhodobé exportní pohledávky splatné v budoucnu bez postihu původního věřitele (vývozce).

Po uskutečnění dodávky zboží do zahraničí vývýzce odprodá pohledávku forfaiterovi a získá okamžitou úhradu sníženou o odměnu forfaitera (diskont) a forfaitingové poplatky.