Fixní smlouvy

Kategorie: 

Smlouva, kde je přesně stanovena doba plnění a ze smlouvy nebo z povahy věci vyplývá, že na opožděném plnění nemůže mít věřitel zájem.