Fixní náklady

Kategorie: 

Náklady, které se se změnou objemu produkce v uvažovaném období neměníFixní náklady nezávisí v daném období na objemu produkce (počtu vyrobených kusů, poskytnutých služeb, atp.) a do kalkulací vstupují obvykle ve formě odpisů.