Depozitní účet

Kategorie: 

Vkladový účet, na kterém je evidován vklad dočasně svěřený klientem bance.