Daň přímá

Kategorie: 

Daň, při jejímž uložení se nepředpokládá, že ji poplatník přenese na jiný subjekt, nýbrž že daň působí přímo na něj, např. daň z příjmů, daň z nemovitostí.