24/07/2018 (17:00) BUSYMAN DAY

Daň nepřímá

Kategorie: 

Daň, při jejímž uložení se předpokládá, že ji poplatník přenese na jiný subjekt, např. daň z přidané hodnoty, spotřební daně.