Controlling

Kategorie: 

Controlling se obvykle překládá slovem kontrolování. Je to složka nebo oddělení podniku, případně činnost sama, kdy dochází k vyhodnocování odchylek skutečných výsledků od těch plánovaných. Analyzují se příčiny těchto odchylek, předvídá se budoucí vývoj a navrhují se opatření k odstranění odchylek.