Čisté riziko

Kategorie: 

Riziko, které má pouze negativní stránku, např. riziko nezaplacení pohledávky – není pravděpodobné, že by se nezaplacením naše pohledávka zhodnotila. Nebo riziko požáru – vyhořením se naše nemovitost zřejmě nezhodnotí. Protikladem může být např. riziko inflace – je možné, že bude nižší i vyšší než očekávaná.