24/07/2018 (17:00) BUSYMAN DAY

Ceteris Paribus

Kategorie: 

Ceteris paribus (z latiny) znamená za jinak nezměněných podmínek nebo za stávajících podmínek. Používá se při vysvětlování ekonomických modelů, kde představuje předpoklad, že ostatní veličiny zůstávají nezměné. Vzhledem k tomu, že v realitě nezměněny nezůstávají, používá se také pro zdůvodnění, proč ekonomické modely nefungují.