24/07/2018 (17:00) BUSYMAN DAY

Časové rozlišení

Kategorie: 

Časové rozlišení nákladů a výnosů

Nutnost časového rozlišení vyplývá ze zásady nezávislosti účetních období, které vyžaduje, aby v každém účetním období byly jen ty náklady a výnosy, které s tímto obdobím časově a věcně souvisejí (podle tzv. aktuálního principu). Proto se náklady a výnosy "očišťují" od nákladů a výnosů, které souvisí s obdobím předcházejícím nebo následujícím. Časové rozlišení má významný daňový dopad.

Cíl časového rozlišení

  • vykázat správně hospodářský výsledek
  • správně zobrazit položky v rozvaze (vykázat dobře pohledávky a závazky)