Bod zvratu

Kategorie: 

Bod (objem výkonů, výroby), ve kterém se výnosy rovnají nákladům (eventuelně příjmy výdajům, a obdobně dle kontextu).