Bod uzavření firmy

Kategorie: 

Objem výkonů společnosti, popř. výroby, ve kterém se celkové příjmy rovnají celkovým variabilním nákladům.