24/07/2018 (17:00) BUSYMAN DAY

Bilanční rovnice

Kategorie: 

Bilanční rovnice je pravidlo platné v Rozvaze (bilanci): Suma aktiv se musí rovnat sumě pasiv. Pojem bilaterální znamený dvoustranný nebo oboustranný. Používá se obvykle ve výrazu bilaterální dohoda nebo bilaterální smlouva, což je tedy obecně dohoda nebo smlouva mezi dvěma stranami.