24/07/2018 (17:00) BUSYMAN DAY

Bilance

Kategorie: 

Bilance jako pojem znamená celkový přehled nebo výsledek nějaké činnosti.

Obchodní bilance: Jedná se o čistý pohyb zboží (export - import) mezi zeměmi platby mezi zeměmi jsou součástí platební bilance.

Platební bilance: Platební bilance je výkaz ekonomických transakcí národní ekonomiky se zbytkem světa. Příjmy ze zahraničí (např. export) jsou zachyceny kladně, výdaje (např. import) záporně. Platební bilance zahrnuje platby za pohyb zboží a služeb, pohyb důchodů, transferů, kapitálu a devizových rezerv. Platební bilance se člení na běžný účet a kapitálový účet.

Saldo platební bilance: Saldo platební bilance je potom rozdíl finančních toků do a z ekonomiky.