Bankovní spojení

Kategorie: 

Jednoznačné určení účtu klienta – číslo bankovního účtu. Pro tuzemský platební styk je tvořeno číslem účtu klienta a identifikačním kódem banky stanoveným Českou národní bankou, popř. jménem držitele účtu.