B2B

Kategorie: 

Z anglického jazyka „Business to Business“ je označení vztahu (obvykle v elektronickém podnikání), kdy na obou stranách stojí podnikatelé.