UGET - Chytré řešení dodavatelských vztahů v gastroprovozech

Ilya Ivanov
Proč jste se rozhodli pro vyhledání soukromého investora?: 

Dlouhou dobu jsme posouvali náš projekt na bázi bootstrapu (pomocí vlastních peněz a FFF). Podařilo se nám postavit tým skutečných nadšenců, kteří nám uvěřili a také naši vizi. Díky tomu jsme neztratili za celou dobu ani korunu na vývoji produktu. Je to dobrá strategie, protože čím dál se posunete takovýmto způsobem, tím lépe můžete získat první investice za lepších podmínek. Ale v životě každého startupu nastává okamžik, kdy se čas stává nejdůležitějším zdrojem a rychlost se stává tím, co pro ně odděluje úspěch od totálního neúspěchu. Peníze nám tu rychlost přidaly ve správnou chvíli. Kromě toho investice není jen o penězích, ale o partnerství. Hledali jsme silného partnera, který by díky svým kompetencím pomohl UGET dostat na novou úroveň a otevřel pro nás nové dveře.

V čem Vám Busyman pomohl v začátcích?: 

Na začátku nám Busyman pomohl vytvořit pro nás ideální obraz investora a partnera, což je velice důležité udělat před tím, než ho začnete shánět. Pak jsme spolu s Busyman zlepšili náš aktuální pitch a připravili optimální nabídku pro investora. A pak už nás Busyman začal spojovat právě s těmi investory, kteří potenciálně mohli přinést velkou přidanou hodnotu pro Uget. Kulminací se stala událost Busyman day, kde jsme úspěšně prezentovali Uget a najednou získali celou řadu nabídek od různých investorů a už jsme měli bohatou možnost vybírat.

V jaké fázi byl Váš projekt, a kam jste se po investici dostali?: 

Byli jsme ve fázi vývoje MVP, dneska jsme už na trhu a staráme se o to, aby náš produkt byl co nejvíce škálovatelný pro rychlou expanzi. Zároveň díky investorovi jednáme s několika obrovskými hráči, partnerství s nimi nám přinese velkou přidanou hodnotu.

Jaké jsou vaše další vize?: 

Dneska nerozptylujeme svoji pozornost a máme přísný focus na svém cílovém segmentu zákazníků a řešení jejich problémů. Následujícím krokem vidíme integraci s digitálním okolím klientů a škálování našeho produktu v rámci celého odvětví. V rámci naší globální vize vidíme platformu, která propojí všechny etapy a účastníky global food supply chain.

Co se Vám líbilo na spolupráci s Busyman.cz?: 

Pro nás se Busyman stal tím prvním silným partnerem, díky kterému jsme pochopili, jak funguje business v ČR, jak musíme budovat vztahy, na co si dávat pozor ve vývoji podniku, což je nejdůležitější pro nastartování ambiciózního projektu. Líbí se nám především přátelský a individuální přístup k našemu startupu a neskutečný možnosti Busymana získat jakýkoli potřebný kontakt a zdroj informací. A myslím, že naše spolupráce bude čím dál tím užitečnější pro obě strany, věřím, že i my přineseme Busymanu přidanou hodnotu.

Busyman pohled: 

Na tomto projektu si od prvního setkání vážíme zejména nasazení a urputnosti jeho autorů, kteří důmyslně a svědomitě kalkulují a následně dodržují každičký krok na cestě za realizací svých cílů. Velice dobře, až vzorově, můžeme zpětně hodnotit průběh naší spolupráce - od zápisu, až po získání investora a realizaci projektu. Projekt jako takový má pak obrovský význam pro zpřehlednění a zefektivnění procesů v dodavatelském řetězci gastronomických provozů. Usnadňuje, zpřehledňuje a zlevňuje nákup surovin restauracím a na druhé straně pomáhá prosadit a demonstrovat své produkty i malým dodavatelům a farmářům, kteří to dnes mají v souboji s nadnárodními giganty velice těžké.