INVESTIČNÍ ZEMĚDĚLSKÉ POZEMKY SE ZAJIŠTĚNÝM ZHODNOCENÍM 12 - 15 % p.a.

#2185

INVESTIČNÍ ZEMĚDĚLSKÉ POZEMKY SE ZAJIŠTĚNÝM ZHODNOCENÍM 12 - 15 % p.a.

Jsme Zavedená firma

Našim sídlem je Česko /  Působíme v následujících zemích Česko /  Našimi zákazníky jsou zpravidla B2C /  Mezinárodní ambice: Ano
Projekt funguje již: 32 měsíců  /  Projekt se nachází ve fázi: Růst prodejů, růst společnosti
INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY

Cílem je nabídnout malým nezemědělským investorům možnost zhodnocení finančních prostředků formou reálné investice – investiční zemědělské pozemky se zajištěným výnosem. Minimální částka investice začíná na 500.000 CZK. Jde o obnovené zalistování, díky pozitivním zkušenostem investorů a jejich zájmu. Navíc, od letošního roku, došlo k navýšení zajištěného zhodnocení na 12 - 15 % p. a. (dle délky investičního horizontu 1 - 5 let). Lze utvořit i individuální portfolio (výše investice od 2.500.000 CZK -> 17 % p. a.) 

Společnost převzala po dohodě klientská portfolia zemědělských pozemků od významné realitní společnosti, která v tomto segmentu ukončila aktivity v průběhu roku 2020. Tato portfolia byla vytvářena dlouhodobými klienty se zájmem o investice do zemědělské půdy. Proces postupného získávání klientů zasahuje až do roku 2015, kdy se vytvořily velmi silné a stabilní základy pro další růst nejen nabídky pro investory, ale také kvality poskytovaných služeb klientům.

Vzhledem k hlubokým znalostem fungování trhu se zemědělskou půdou (tržní ceny, úroveň poptávky, lokality, výměry a druhy pozemků) a znalostem problematiky zemědělství (využití pozemků z hlediska zemědělské činnosti, druhy půd, klimatické oblasti, problematika pachtovních smluv) dosahuje společnost výrazné konkurenční výhody ve srovnání s běžnými prodejci nebo realitními společnostmi. Společnost vytvořila vlastní metodiku tzv. parametrizovaného vyhledávání.


Společnost má více jak osmileté zkušenosti z realitního trhu se zemědělskou půdou a mnoho obchodních referencí. Za tuto dobu zobchodovala 1441 souborů zemědělských pozemků po celé ČR v celkové hodnotě přes 835 mil. CZK.

V roce 2022 uzavřela 370 obchodů v celkové hodnotě 202 mil. CZK.

Průměrné zhodnocení na všech uzavřených pozicích činilo 29,24 % za rok 2021. Výše zhodnocení je závislá na době trvání investice (12 až 60 měsíců).

Celková hodnota klientských portfolií k 31. 12. 2022 činila přes 395 mil. CZK. Ve srovnání se stavem k 25. 9. 2022 došlo k nárůstu celkové hodnoty o více jak 60 mil. CZK (tedy o 18,05 %).

Základním parametrem při výběru pozemků do portfolií klientů jsou hlavní zemědělské výrobní oblasti (jednotlivá katastrální území). Výběr dále odráží zkušenosti z realizovaných obchodů, znalostí tržního prostředí, tržní poptávky a diverzifikaci rizika lokalit z hlediska aktuální tržní ceny nebo technických parametrů pozemků. U každého pozemku se posuzuje druh pozemku, výměra, klimatické pásmo, lokalita, umístění v katastrálním území, pachtovní smlouva, rychlost zpeněžení, využití pozemku a případné právní vady. 


Společnost poskytuje své služby veřejnosti od května 2020. Produkty společnosti jsou alternativou konzervativních bankovních finančních produktů, podílových fondů, stavebního spoření, pojištění a firemním dluhopisům. Zemědělská půda slouží, více než v předchozích letech, především k uchování reálné hodnoty (stabilní vývoj cen, riziko inflace) a pro konzervativní investory je vhodnější alternativou uložení peněz než jiné uváděné investiční produkty. Důležitou vlastností produktu je, že se jedná o reálnou investici, kterou má po celou dobu trvání investor pod kontrolou, jelikož je vlastníkem zapsaným v katastru nemovitostí.

Do projektu již investovalo několik investorů skrze Busyman.cz, jde tedy o ověřenou společnost, která má profesionální přístup.

Společnost je realitním zprostředkovatelem na základě příslušného zákona o realitním zprostředkování s pojištěním profesní odpovědnosti ve výši 20 mil. CZK.

Zároveň byla zapsána do seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním ve smyslu § 15 odst. 1 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech, který vede ČNB v souladu s § 596 písm. e) ZISIF (alternativní fond).


Projekt je zalistovaný v následujících kategoriích

Míra zapojení investora

Požadovaná pomoc od investora

Autor projektu nedefinoval...

Znalosti investora

Autor projektu nedefinoval...

Nabídka pro investora

Společnost vybírá a následně prověřuje vhodné zemědělské pozemky podle investorem zvolené varianty (typy produktů). Následně investor pozemky kupuje do svého vlastnictví a po uplynutí stanovené lhůty společnost vrací pozemky zpět na trh, příp. sama odkupuje se sjednaným zajištěným výnosem od investora. Společnost zajišťuje veškerou smluvní agendu za fixní provizi. Investor může získat případný výnos nad rámec zajištěného výnosu 12 % p. a. (podle zvoleného typu produktu).

Očekávaní od investora

Od investora se neočekává aktivní vstup. Vše na míru pro něj zajistíme: od vytipování vhodných pozemků, přípravu smluvní dokumentace až po finální prodej a zhodnocení.
Výše investice: 500 000 - 50 000 000 Kč  /  Odhadovaná návratnost: 12 měsíců  /  Nabízený podíl: 12.00 % - 15.00 %
Požadovaná částka by měla pokrýt financování na 12 měsíců
Forma vstupu investora: Jiné  /   Forma návratnosti investice: Jiné (uveďte slovně)

Máte zájem podpořit tento projekt?

Líbí se vám tento projekt a máte zájem ho podpořit? Zašlete nám své kontaktní údaje, v krátké době se vám ozveme zpět za účelem bližšího seznámení s projektem a projednání dalších podrobností případné investice.

CZK

Máte zájem koinvestovat do tohoto projektu s dalšími investory?

Autor tohoto projektu je otevřen koinvesticím - tj. nemusíte složit celou částku, ale můžete se na investici podílet s dalšími investory. Vyberte počet ticketů ve výši investice, o kterou máte zájem a potvrďte. Vaše rezervace se uloží do fronty a zabookovaná částka projektu aktualizuje tak, aby ostatní investoři okamžitě viděli zbývající částku k investici.

Hodnota 1 ticketu: 500.000 Kč

Zvažujete investici do tohoto projektu?

Líbí se vám tento projekt a máte zájem ho podpořit? Zašlete nám své kontaktní údaje, v krátké době se vám ozveme zpět za účelem bližšího seznámení s projektem a projednání dalších podrobností případné investice.

Vyberte počet ticketů ve výši investice, o kterou máte zájem a potvrďte. Budeme vás kontaktovat za účelem potvrzení zájmu. Po verifikaci bude vaše přislíbená částka načtena k celkové koinvestiční částce projektu a zobrazena ostatním investorům.

Hodnota 1 ticketu: 500.000 Kč


Máte zájem podpořit tento projekt?

Líbí se vám tento projekt a máte zájem ho podpořit? Zašlete nám své kontaktní údaje, v krátké době se vám ozveme zpět za účelem bližšího seznámení s projektem a projednání dalších podrobností případné investice.

CZK

Máte zájem koinvestovat do tohoto projektu s dalšími investory?

Autor tohoto projektu je otevřen koinvesticím - tj. nemusíte složit celou částku, ale můžete se na investici podílet s dalšími investory. Vyberte počet ticketů ve výši investice, o kterou máte zájem a potvrďte. Vaše rezervace se uloží do fronty a zabookovaná částka projektu aktualizuje tak, aby ostatní investoři okamžitě viděli zbývající částku k investici.

Hodnota 1 ticketu: 500.000 Kč

Více informací k projektu


Nevíte si rady s definováním vašich zákazníků? Využijte individuální konzultace.

Zákazníci
Chcete mít stoprocentní jistotu, že je váš dokument bez jediné hrubky a stylisticky správně?
Korektura
Chcete dostat zpětnou vazbu na váš Business plán od zkušeného podnikatele? Chcete aby váš business plán byl opravdu neprůstřelný? Nechte si dát zpětnou vazbu od profesionála. Business plán
Nekamarádíte se s čísly, ale víte, že jsou nezbytnou součástí úspěšného byznysu? Nechte si je zrevidovat. Finanční plán
Chcete si poslechnout názor pro který trh je váš produkt, či služba momentálně nejatraktivnější? A jaká je vůbec validace vašeho trhu? Cílový trh
Potřebujete zpětnou vazbu, či nacenění na vaše plánované technické řešení, MVP, či prototyp? Concept Proof
Než se do čehokoliv pustíte je vždy dobré vědět, jestli x dalších týmů nedělá na něčem podobném. Nechte si pořádně zanalyzovat vaši konkurenci. Konkurence
Ani sebelepší produkt nikdo nekoupí, pokud se o něm lidé nedozví. Nechte si zrevidovat či kompletně sestavit marketingovou strategii na míru. Marketing
Kvalitní produkt si zaslouží krásný kabátek na míru. Vizuální komunikace je extrémně důležitá od vizitek až po web. Jste se současným stavem vaší grafické identity spokojeni? Grafika
Potřebujete zpětnou vazbu, či nacenění na vaše plánované technické řešení, MVP, či prototyp? Prototyp
Máte svůj projekt dostatečně právně ochráněn proti konkurenci či případnému zneužití? Máte projekt ochráněn pro expanzi do dalších zemí? Ochrana produktu
Chcete dostat zpětnou vazbu na váš Business plán od zkušeného podnikatele? Chcete aby váš business plán byl opravdu neprůstřelný? Nechte si dát zpětnou vazbu od profesionála. Business plán
Nevíte si rady s naceněním vašich produktů či služeb? Využijte individuální konzultace s některým z našich odborníků z řad našich mentorů. Nacenění
Nevíte si rady s definováním vašich zákazníků? Využijte individuální konzultace. Zákazníci
Chcete si poslechnout názor pro který trh je váš produkt, či služba momentálně nejatraktivnější? A jaká je vůbec validace vašeho trhu? Cílový trh
Než se do čehokoliv pustíte je vždy dobré vědět, jestli x dalších týmů nedělá na něčem podobném. Nechte si pořádně zanalyzovat vaši konkurenci. Konkurence
V rámci našich aktivit jsme napojeni na řadu silných partnerů a distribučních kanálů. Zajímala by vás možnost spolupráce v této oblasti?
Distribuce
Nekamarádíte se s čísly, ale víte, že jsou nezbytnou součástí úspěšného byznysu? Nechte si je zrevidovat. Finanční plán
Ani sebelepší produkt nikdo nekoupí, pokud se o něm lidé nedozví. Nechte si zrevidovat či kompletně sestavit marketingovou strategii na míru. Marketing
Víte, že vlastnická struktura může být důležitým parametrem, jestli se investor rozhodne investovat do vašeho projektu, či ne? Vlastnická struktura
Nejste si jisti jak nastavit podmínky pro vstup investora (požadovaná investice vs. podíl)? Využijte odborné konzultace. Nabídka investorovi
Nekamarádíte se s čísly, ale víte, že jsou nezbytnou součástí úspěšného byznysu? Nechte si je zrevidovat. Finanční plán

Busyman

Chcete mít přehled o novinkách a akcí jako první? Stáhněte si naši App Busyman pro Android nebo iOS

Google Play App Store

Busyman.cz a jeho provozovatelé neposkytují služby investičního poradenství ve smyslu zákona č. 256/2004. Neposkytují poradenství pro trh s akciemi a cennými papíry. Dále také Busyman.cz, ani jeho provozovatelé, neručí za obsah zobrazených informací vložených samotnými inzerenty na internetové stránky Busyman.cz.

Tento portál provozuje společnost:
Genesis Invest s.r.o.
sídlem Kaprova 42/14
110 00 Praha 1 - Staré Město

zapsaná pod C 175775 u Městského soudu v Praze. IČ: 24804185

Kanceláře Busyman najdete na adrese Vojtěšská 245/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město

© 2010 - 2022 Genesis Invest s.r.o.