PATENTOVANÁ OBUV PRO DIABETIKY – RŮST PRODEJE NA ČESKÉM TRHU A POSLÉZE VSTUP NA TRH EVROPSKÝ

#2174

PATENTOVANÁ OBUV PRO DIABETIKY – RŮST PRODEJE NA ČESKÉM TRHU A POSLÉZE VSTUP NA TRH EVROPSKÝ

Jsme Zavedená firma

Našim sídlem je Česko /  Působíme v následujících zemích Česko /  Našimi zákazníky jsou zpravidla B2B2C, B2C /  Mezinárodní ambice: Ano
Projekt funguje již: 93 měsíců  /  Projekt se nachází ve fázi: První platící zákazníci  /  Doposud bylo investováno: 20 000 000 Kč
Speciální obuv pro diabetiky snižující riziko vzniku otlaků a nehojících se poranění, které často vedou až k amputaci.

Víte, že…:

  • … počet diabetiků v ČR se blíží milionu?
  • … toto onemocnění často postihuje dolní končetiny?
  • … nesprávná péče o nohy diabetiků může vést k amputaci?
  • … nohy diabetika potřebují speciální obuv?

Proč je obuv pro diabetika důležitá?

Nevhodná obuv bývá nejčastější zevní příčinou ulcerací (nehojících se poranění) a často je na počátku vzniku jedné ze závažných komplikací diabetu – tzv. syndromu diabetické nohy. Náklady na léčbu tohoto syndromu jsou velmi vysoké, léčba trvá dlouho a často vede k amputaci dolní končetiny nebo její části a invaliditě.

Používání vhodné profylaktické obuvi je jedním ze základů prevence diabetické nohy.


Projekt vlastní dva majitelé, otec a syn. Majitelé mají zkušenosti s řízením malých společností a s obchodní činností. K projektu je poutá fakt, že jde o produkt s velkou přidanou hodnotou pro koncové zákazníky, kterým může pomoci zlepšit život s diabetem. Do projektu zainvestovali již cca cca 20.000.000 CZK.


Naše obuv pro diabetiky je unikátní produkt, který spojuje výsledky dlouhého výzkumu a měření více než 2 000 pacientů s diabetem na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy pod vedením prof. MUDr. Milana Kvapila, CSc., MBA a odborníky v oboru obuvnictví z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Spojuje ve výsledném patentu odborné poznatky lékařů-specialistů v oblasti prevence a léčby nemoci a požadavky technologů a designérů na využití moderních technologií a kvalitních materiálů. Věnovali jsme se každé části obuvi tak, abychom diabetikům chránili jejich nohy a pomohli co nejvíce oddálit problémy spojené s tzv. syndromem diabetické nohy.

  • Jde o vysoce kvalitní výrobek. Výroba je zajištěna dodavatelsky českou společností, výroba probíhá v Čechách.
  • Obuv je patentově chráněná na území ČR. Je podaná přihláška na evropský patent.
  • Obuv je zařazena mezi zdravotnické pomůcky částečně hrazené pojišťovnou, proto prošla klinickou studií. 
  • Ohlas lékařů i pacientů na tuto obuv je velmi pozitivní.

Během doby fungování projektu jsme narazili na mnohá specifika prodeje, která vedla k vyčerpání finančních i kapacitních prostředků firmy a nyní hledáme strategického partnera, který nám nejprve pomůže oživit prodeje v České republice a dále pomůže s expanzí do zahraničí. Jsme otevřeni diskuzi a také majoritnímu vstupu investora.


Video teaser je dostupný pouze pro Premium členy Busyman Club

Nabídka pro investora

Hledáme strategického partnera pro celý projekt patentované boty pro diabetiky. Přestože jde o velmi unikátní produkt, který dokáže oddálit vznik závažných vředových komplikací končících mnohdy amputací o více než 10 let, narazili jsme v České republice na několik překážek vedoucích v konečném důsledku k vyčerpání finančních možností firmy. Obuv byla na trh uvedena nejprve jako vycházková, ale ze stran odborné veřejnosti, výdejen zdravotních pomůcek i koncových pacientů samotných se stále častěji objevoval požadavek na zařazení obuvi mezi zdravotní prostředek s částečnou úhradou pojišťoven. Tento krok se nám podařilo za nutnosti nemalé investice dokončit a obuv získala status zdravotní pomůcky s příspěvkem od pojišťoven. Tímto se však přenesl prodej koncovým zákazníkům do výdejen zdravotních pomůcek, což vytvořilo požadavek na marži. Navíc se toto celé odehrálo v únoru roku 2020, krátce před velkým lockdownem v důsledku covidové pandemie. Tato skutečnost velmi ovlivnila růst projektu, neboť lidé značně omezili návštěvy lékařů a dalších zdravotnických zařízení. Omezila se také prevence jako taková. Prevence a informovanost jsou velmi důležitým pilířem našeho projektu. V průběhu našeho působení na trhu jsme zjistili, že v ČR není prevence na takové úrovni, jakou jsme očekávali. Pacienti s diabetem často ani sami neví, jak o své nohy pečovat a že existuje speciální obuv, která jim v tom může pomoci. Zároveň ani často nejsou ochotni do prevence investovat. Další oblastí, kterou jsme v rámci diabetické boty zkoumali, je odborná veřejnost. Samotní lékaři mohou svými doporučeními velmi silně ovlivnit chování pacienta-zákazníka. Jezdili jsme tedy i na odborné lékařské kongresy, kde jsme naši diabotu prezentovali lékařům. V neposlední řadě nás ovlivnil válečný konflikt na Ukrajině, který vyvolal růst cen všech surovin a energií, což se projevilo i nárůstem výrobních nákladů na naši obuv. Covidová pandemie a válečný konflikt negativně ovlivnily i druhou větev sortimentu naší společnosti, která je provozována za účelem financování projektu diabetické boty, a sice prodej vysoce kvalitní pracovní a zásahové obuvi zahraničního výrobce. I zde došlo k poklesu objemu zakázek a finance stačí jen na chod této větve samotné, ne však již na rozvoj projektu boty pro diabetiky.V důsledku výše uvedeného se firma dostala do finanční tísně a není schopna financovat další rozvoj projektu – zejména vývoj, výrobu, obchodní činnost a marketing. 

Očekávaní od investora

Hledáme strategického partnera. Uvítali bychom znalosti v oblasti marketingu a obchodní činnosti (zdravotní prostředky výhodou). Rádi přivítáme i další kombinace a varianty spolupráce vyplývající ze zaměření a preferencí potenciálního investora.Hledáme aktivního partnera, který se zapojí do rozvoje projektu, pomůže nám najít správnou cestu k zákazníkům a společně najdeme optimální mix aktivit vedoucích ke splnění stanovených cílů.Společně s partnerem chceme najít cestu, jak oslovit zákazníky a český, potažmo evropský trh.
Výše investice: 0 - 14 500 000 Kč  /  Odhadovaná návratnost: 30 měsíců  /  Nabízený podíl: 0.00 % - 100.00 %
Požadovaná částka by měla pokrýt financování na 12 měsíců
Forma vstupu investora: Jiné  /   Forma návratnosti investice: Postupné splácení na základě podílu ze zisku

Máte zájem podpořit tento projekt?

Líbí se vám tento projekt a máte zájem ho podpořit? Zašlete nám své kontaktní údaje, v krátké době se vám ozveme zpět za účelem bližšího seznámení s projektem a projednání dalších podrobností případné investice.

CZK

Máte zájem koinvestovat do tohoto projektu s dalšími investory?

Autor tohoto projektu je otevřen koinvesticím - tj. nemusíte složit celou částku, ale můžete se na investici podílet s dalšími investory. Vyberte počet ticketů ve výši investice, o kterou máte zájem a potvrďte. Vaše rezervace se uloží do fronty a zabookovaná částka projektu aktualizuje tak, aby ostatní investoři okamžitě viděli zbývající částku k investici.

Hodnota 1 ticketu: 500.000 Kč

Zvažujete investici do tohoto projektu?

Líbí se vám tento projekt a máte zájem ho podpořit? Zašlete nám své kontaktní údaje, v krátké době se vám ozveme zpět za účelem bližšího seznámení s projektem a projednání dalších podrobností případné investice.

Vyberte počet ticketů ve výši investice, o kterou máte zájem a potvrďte. Budeme vás kontaktovat za účelem potvrzení zájmu. Po verifikaci bude vaše přislíbená částka načtena k celkové koinvestiční částce projektu a zobrazena ostatním investorům.

Hodnota 1 ticketu: 500.000 Kč


Máte zájem podpořit tento projekt?

Líbí se vám tento projekt a máte zájem ho podpořit? Zašlete nám své kontaktní údaje, v krátké době se vám ozveme zpět za účelem bližšího seznámení s projektem a projednání dalších podrobností případné investice.

CZK

Máte zájem koinvestovat do tohoto projektu s dalšími investory?

Autor tohoto projektu je otevřen koinvesticím - tj. nemusíte složit celou částku, ale můžete se na investici podílet s dalšími investory. Vyberte počet ticketů ve výši investice, o kterou máte zájem a potvrďte. Vaše rezervace se uloží do fronty a zabookovaná částka projektu aktualizuje tak, aby ostatní investoři okamžitě viděli zbývající částku k investici.

Hodnota 1 ticketu: 500.000 Kč

Více informací k projektu


Nevíte si rady s definováním vašich zákazníků? Využijte individuální konzultace.

Zákazníci
Chcete mít stoprocentní jistotu, že je váš dokument bez jediné hrubky a stylisticky správně?
Korektura
Chcete dostat zpětnou vazbu na váš Business plán od zkušeného podnikatele? Chcete aby váš business plán byl opravdu neprůstřelný? Nechte si dát zpětnou vazbu od profesionála. Business plán
Nekamarádíte se s čísly, ale víte, že jsou nezbytnou součástí úspěšného byznysu? Nechte si je zrevidovat. Finanční plán
Chcete si poslechnout názor pro který trh je váš produkt, či služba momentálně nejatraktivnější? A jaká je vůbec validace vašeho trhu? Cílový trh
Potřebujete zpětnou vazbu, či nacenění na vaše plánované technické řešení, MVP, či prototyp? Concept Proof
Než se do čehokoliv pustíte je vždy dobré vědět, jestli x dalších týmů nedělá na něčem podobném. Nechte si pořádně zanalyzovat vaši konkurenci. Konkurence
Ani sebelepší produkt nikdo nekoupí, pokud se o něm lidé nedozví. Nechte si zrevidovat či kompletně sestavit marketingovou strategii na míru. Marketing
Kvalitní produkt si zaslouží krásný kabátek na míru. Vizuální komunikace je extrémně důležitá od vizitek až po web. Jste se současným stavem vaší grafické identity spokojeni? Grafika
Potřebujete zpětnou vazbu, či nacenění na vaše plánované technické řešení, MVP, či prototyp? Prototyp
Máte svůj projekt dostatečně právně ochráněn proti konkurenci či případnému zneužití? Máte projekt ochráněn pro expanzi do dalších zemí? Ochrana produktu
Chcete dostat zpětnou vazbu na váš Business plán od zkušeného podnikatele? Chcete aby váš business plán byl opravdu neprůstřelný? Nechte si dát zpětnou vazbu od profesionála. Business plán
Nevíte si rady s naceněním vašich produktů či služeb? Využijte individuální konzultace s některým z našich odborníků z řad našich mentorů. Nacenění
Nevíte si rady s definováním vašich zákazníků? Využijte individuální konzultace. Zákazníci
Chcete si poslechnout názor pro který trh je váš produkt, či služba momentálně nejatraktivnější? A jaká je vůbec validace vašeho trhu? Cílový trh
Než se do čehokoliv pustíte je vždy dobré vědět, jestli x dalších týmů nedělá na něčem podobném. Nechte si pořádně zanalyzovat vaši konkurenci. Konkurence
V rámci našich aktivit jsme napojeni na řadu silných partnerů a distribučních kanálů. Zajímala by vás možnost spolupráce v této oblasti?
Distribuce
Nekamarádíte se s čísly, ale víte, že jsou nezbytnou součástí úspěšného byznysu? Nechte si je zrevidovat. Finanční plán
Ani sebelepší produkt nikdo nekoupí, pokud se o něm lidé nedozví. Nechte si zrevidovat či kompletně sestavit marketingovou strategii na míru. Marketing
Víte, že vlastnická struktura může být důležitým parametrem, jestli se investor rozhodne investovat do vašeho projektu, či ne? Vlastnická struktura
Nejste si jisti jak nastavit podmínky pro vstup investora (požadovaná investice vs. podíl)? Využijte odborné konzultace. Nabídka investorovi
Nekamarádíte se s čísly, ale víte, že jsou nezbytnou součástí úspěšného byznysu? Nechte si je zrevidovat. Finanční plán

Busyman

Chcete mít přehled o novinkách a akcí jako první? Stáhněte si naši App Busyman pro Android nebo iOS

Google Play App Store

Busyman.cz a jeho provozovatelé neposkytují služby investičního poradenství ve smyslu zákona č. 256/2004. Neposkytují poradenství pro trh s akciemi a cennými papíry. Dále také Busyman.cz, ani jeho provozovatelé, neručí za obsah zobrazených informací vložených samotnými inzerenty na internetové stránky Busyman.cz.

Tento portál provozuje společnost:
Genesis Invest s.r.o.
sídlem Kaprova 42/14
110 00 Praha 1 - Staré Město

zapsaná pod C 175775 u Městského soudu v Praze. IČ: 24804185

Kanceláře Busyman najdete na adrese Vojtěšská 245/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město

© 2010 - 2022 Genesis Invest s.r.o.