VÍCESMYSLOVÁ VÝUKA ANGLIČTINY PRO DĚTI

Odhadovaná návratnost: 24 měsíců / Odhadovaná realizace: 6
Fáze projektu: Máme platící klienty
600 000 CZK
Teaser pro členy klubu
#1984

VÍCESMYSLOVÁ VÝUKA ANGLIČTINY PRO DĚTI

Zalistované kategorie
Vzdělání
Obchod

Myšlenkou projektu je zavést do škol výuku jazyků vícesmyslovou metodou, která děti zaujme a zapojí a bude je skutečně učit mluvit. Zároveň poskytnout učitelům materiály i metodiku zpracované tak, že řeší jak problém větších skupin žáků ve třídách, kdy žáci mají limitované příležitosti mluvit a naučené si vyzkoušet, tak i časovou úsporu učitelů při přípravě vlastních kreativních materiálů (snahou je odklonit se od standardní výuky pouze z učebnic). Metodika též zohledňuje individuální přednosti jednotlivých žáků, vč. jejich preferovaných vjemových kanálů.

Cílem projektu je vypracování metodiky a materiálů pro výuku jazyků žáků prvního stupně základních škol, vč. zaškolovacího semináře pro učitele a zpracování databáze materiálů.
 
Do projektu byly zainvestovány vlastní zdroje a je hotova první knížka, jejíž příprava trvala čtyři měsíce. Kniha má i audio podobu ve třech formátech. Je již připraven druhý díl a pracuje se na třetím.
 
Autorky hledají investora pro podporu v oblasti marketingu i kontaktů, a to s vizí zařadit tuto výukovou metodu do škol. Dále by se jednalo o vydání dalších dvou dílů knihy (pod vlastním brandem), které jsou již téměř připraveny. V budoucnu by rády využily tuto metodiku a případně vydaly knihy i v dalších jazycích.

Požadavky na investora

Semi-aktivní
Ekonomika / finance, Expanze na zahraniční trhy, ICT / technologie, Kontakty, Marketing
Marketing a media, Počítače, internet, IT, Vzdělání

Více informací k projektu