VYBUDOVÁNÍ PROVOZU NA VÝROBU DŘEVNÍCH PELET URČENÝCH K VYTÁPĚNÍ

#2033

VYBUDOVÁNÍ PROVOZU NA VÝROBU DŘEVNÍCH PELET URČENÝCH K VYTÁPĚNÍ

Jsme New Business

Našim sídlem je Česko /  Našimi zákazníky jsou zpravidla B2B, B2C /  Mezinárodní ambice: Ano
 /  Projekt se nachází ve fázi: Podepsaní první zájemci  /  Doposud bylo investováno: 1 000 000 Kč

Výstavba provozu na výrobu dřevních pelet


Cílem investičního záměru je výstavba a provozování výrobní linky na produkci dřevních pelet určených pro spalování v domácích kotlích. Topení dřevními peletami je celoevropsky masivně podporováno jak státními, tak evropskými dotacemi do nákupu kotlů na jejich spalování (tzv. kotlíkové dotace).

Za projektem stojí společnost, která se touto oblastí zabývá, má za sebou již řadu realizací a vyvinula vlastní výrobní systém chráněný patentem. Na rozdíl od konkurence společnost přišla s vlastní inovací, jež spočívá ve zpracování vstupní suroviny ze dřeva postiženého kůrovcovou kalamitou. Této suroviny je na trhu přebytek i mimo kalamitní období a její cena vychází zhruba na 2/3 ceny pilin. Kůrovcem postižené dřevo nemá na kvalitu pelet vliv.

V tuto chvíli je předjednána dotace ve výši max. 20 mio. Kč.

Projekt se nachází ve fázi kompletního technologického řešení. Je vybrána vhodná lokalita pro umístění provozu a předběžně projednáno případné bankovní financování. Banka je ochotna projekt financovat, avšak pod podmínkou přistoupení ručícího subjektu. Jedná se o financování do výše 20 % investiční hodnoty a zahájení provozu. Zbylých 80% bude financováno bankovním úvěrem. Rozjezd bude zajištěn překlenovacím úvěrem.

Hledá se vhodný semi-aktivní či pasivní investor se zájmem o vybudování výroby a distribuce pelet s minimální obsluhou a vysokou návratností.

Projekt je zalistovaný v následujících kategoriích

Energie a energetika

Míra zapojení investora

Požadovaná pomoc od investora

Znalosti investora

Nabídka pro investora

Maximální výše investice je ca 60 mil. Kč, přičemž pro zahájení výroby je potřeba jen 12 000 000 Kč. Zbylé finance budou zajištěny bankovním financováním a zároveň je již předjednána dotace ve výši 20 mio. Kč. Společně s investorem se posoudí jednotlivé návrhy a z nich vyplývající výše investice. Pro posouzení budou předloženy kvalifikované podklady.

Od investora se očekává strategické rozhodování. Tzn., o první investici a případně o dalších projektech obdobného charakteru.

Náklady na EIA a další administrativní záležitosti bude hradit autor/společnost. 

Výše investice: 12 000 000 Kč  /  Odhadovaná návratnost: 30 měsíců  /  Nabízený podíl: 70,00 %
Forma vstupu investora: Podíl  /   Forma návratnosti investice: Úplný exit z projektu, Postupné splácení na základě podílu ze zisku

Máte zájem podpořit tento projekt?

Líbí se vám tento projekt a máte zájem ho podpořit? Zašlete nám své kontaktní údaje pomocí formuláře vpravo, obratem se vám ozveme za účelem bližšího seznámení s projektem a projednání dalších podrobností.

Těšíme se na případnou budoucí spolupráci.

CZK

Více informací k projektu


Nevíte si rady s definováním vašich zákazníků? Využijte individuální konzultace.

Zákazníci
Chcete mít stoprocentní jistotu, že je váš dokument bez jediné hrubky a stylisticky správně?
Korektura
Chcete dostat zpětnou vazbu na váš Business plán od zkušeného podnikatele? Chcete aby váš business plán byl opravdu neprůstřelný? Nechte si dát zpětnou vazbu od profesionála. Business plán
Nekamarádíte se s čísly, ale víte, že jsou nezbytnou součástí úspěšného byznysu? Nechte si je zrevidovat. Finanční plán
Chcete si poslechnout názor pro který trh je váš produkt, či služba momentálně nejatraktivnější? A jaká je vůbec validace vašeho trhu? Cílový trh
Potřebujete zpětnou vazbu, či nacenění na vaše plánované technické řešení, MVP, či prototyp? Concept Proof
Než se do čehokoliv pustíte je vždy dobré vědět, jestli x dalších týmů nedělá na něčem podobném. Nechte si pořádně zanalyzovat vaši konkurenci. Konkurence
Ani sebelepší produkt nikdo nekoupí, pokud se o něm lidé nedozví. Nechte si zrevidovat či kompletně sestavit marketingovou strategii na míru. Marketing
Kvalitní produkt si zaslouží krásný kabátek na míru. Vizuální komunikace je extrémně důležitá od vizitek až po web. Jste se současným stavem vaší grafické identity spokojeni? Grafika
Potřebujete zpětnou vazbu, či nacenění na vaše plánované technické řešení, MVP, či prototyp? Prototyp
Máte svůj projekt dostatečně právně ochráněn proti konkurenci či případnému zneužití? Máte projekt ochráněn pro expanzi do dalších zemí? Ochrana produktu
Chcete dostat zpětnou vazbu na váš Business plán od zkušeného podnikatele? Chcete aby váš business plán byl opravdu neprůstřelný? Nechte si dát zpětnou vazbu od profesionála. Business plán
Nevíte si rady s naceněním vašich produktů či služeb? Využijte individuální konzultace s některým z našich odborníků z řad našich mentorů. Nacenění
Nevíte si rady s definováním vašich zákazníků? Využijte individuální konzultace. Zákazníci
Chcete si poslechnout názor pro který trh je váš produkt, či služba momentálně nejatraktivnější? A jaká je vůbec validace vašeho trhu? Cílový trh
Než se do čehokoliv pustíte je vždy dobré vědět, jestli x dalších týmů nedělá na něčem podobném. Nechte si pořádně zanalyzovat vaši konkurenci. Konkurence
V rámci našich aktivit jsme napojeni na řadu silných partnerů a distribučních kanálů. Zajímala by vás možnost spolupráce v této oblasti?
Distribuce
Nekamarádíte se s čísly, ale víte, že jsou nezbytnou součástí úspěšného byznysu? Nechte si je zrevidovat. Finanční plán
Ani sebelepší produkt nikdo nekoupí, pokud se o něm lidé nedozví. Nechte si zrevidovat či kompletně sestavit marketingovou strategii na míru. Marketing
Víte, že vlastnická struktura může být důležitým parametrem, jestli se investor rozhodne investovat do vašeho projektu, či ne? Vlastnická struktura
Nejste si jisti jak nastavit podmínky pro vstup investora (požadovaná investice vs. podíl)? Využijte odborné konzultace. Nabídka investorovi
Nekamarádíte se s čísly, ale víte, že jsou nezbytnou součástí úspěšného byznysu? Nechte si je zrevidovat. Finanční plán

Busyman

Chcete mít přehled o novinkách a akcí jako první? Stáhněte si naši App Busyman
Google Play App Store

Busyman.cz a jeho provozovatelé neposkytují služby investičního poradenství ve smyslu zákona č. 256/2004. Neposkytují poradenství pro trh s akciemi a cennými papíry. Dále také Busyman.cz, ani jeho provozovatelé, neručí za obsah zobrazených informací vložených samotnými inzerenty na internetové stránky Busyman.cz.

Tento portál provozuje společnost:
Genesis Invest s.r.o.
Haštalská 1072/6
110 00 Praha 1 - Staré Město

zapsaná pod C 175775 u Městského soudu v Praze. IČ: 24804185

© 2010 - 2020 Genesis Invest s.r.o.