MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ PRO REGENERACI POUŽITÉHO PRŮMYSLOVÉHO OLEJE

Odhadovaná návratnost: 24 měsíců / Odhadovaná realizace: 6-12 měsíců
Fáze projektu: Máme platící klienty
2 000 000 - 10 000 000 CZK
Teaser pro členy klubu
#1954

MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ PRO REGENERACI POUŽITÉHO PRŮMYSLOVÉHO OLEJE

Zalistované kategorie
Výroba, průmysl

Opotřebené oleje jsou odpadní surovinou a patří mezi „nebezpečný odpad“. Ve větším množství (cca od 0,5t) se vykupují jako druhotná surovina a díky velmi nízké ceně (podle znečištění 1-3 Kč/l) jsou určeny již jen jako „energetické“ oleje převážně ke spalování (hutní průmysl, cementárny, lokální kotle).

Spalování je ale velmi neefektivní způsob využití této suroviny, protože použité oleje lze opakovaně „regenerovat“ a mohou tak opětovně sloužit svému určení. Běžně užívanou technologií regenerace je rafinace v rafinérii, což je energeticky velmi náročný a nákladný proces.

Mobilní regenerační stanice (viz. úvodní obrázek) oproti současným provozům v sobě kombinuje hned 2 zásadní konkurenční výhody a to výrazně nižší energetickou náročnost a díky homologaci jako mobilní zařízení i sníženou legislativní zátěž pro zahájení provozu.

Zařízení je vyvinuto, sestrojeno a již nějaký čas pracuje(investice cca 25M Kč). Lze jej přemístit ve dvou 40ti-stopých kontejnerech a během několika dní postavit prakticky kdekoli.

Hledá se partner pro další rozvoj technologie či lze řešit případný plný odkup know-how novému majiteli

Požadavky na investora

Semi-aktivní
Expanze na zahraniční trhy, Obchod, Strategické řízení

Více informací k projektu