AUTOMATIZOVANÉ VEDENÍ OSOBNÍCH/FIREMNÍCH FINANCÍ A JEJICH ANALÝZA

Odhadovaná návratnost: 36 měsíců / Odhadovaná realizace: 6 měsíců
3 000 000 - 20 000 000 CZK
Teaser pro členy klubu
#1875

AUTOMATIZOVANÉ VEDENÍ OSOBNÍCH/FIREMNÍCH FINANCÍ A JEJICH ANALÝZA

Zalistované kategorie
Počítače, internet, IT

Systém provádí automatickou evidenci výdajů a příjmů a roztřídění na kategorie přes synchronizace s bankami. Systém prostřednictvím bankovních služeb, tzv. „Informuj mě o pohybu“ a další systémová nastavení, poskytuje svým uživatelům kompletní přehled o pohybu jejich financí. Toto je hlavní rozdíl oproti všem jiným aplikacím na správu příjmů a výdajů, kde se vše musí zadávat ručně. V současné době je do systému napojeno několik českých bank.

Systém má také další inovace, které ho dělají pro uživatele intuitivnější.

Autor do projektu investoval cca 100 000 Kč a 5 měsíců vývoje (primárně to byl vývoj pro vlastni potřebu).
Nyní hledá investora pro zrychlení vývoje, neboť osobní kapitál může uvolňovat jen postupně, takže by případná finalizace systému trvala velmi dlouho.

Požadavky na investora

Autor projektu nezadal žádné požadavky na investora


Více informací k projektu