Hledám investora na projekt "Manažerský kalkulátor"

#1328

Hledám investora na projekt "Manažerský kalkulátor"

Zalistované kategorie
Počítače, internet, IT
Klíčová slova
softwareIT

Podnikatelský projekt je ve fázi start-up záměru a týká se zavedení na trh již zhotoveného nového uživatelského kalkulačního software řady BIUS pro běžné potřeby podnikatelského i neziskového sektoru.
 Produkt nemá v současné době srovnání s jinými produkty podobného typu.

Přiblížit se snad mohou některé on-line kalkulátory různých finančních produktů, které však neobsahují tak mnohostranné a komplexní využití pro strategické rozhodování a příjemnost pro práci uživatele.
 Produkt je svým způsobem výjimečný, protože na trhu nejsou k dispozici kalkulačky s historií a speciálním zaokrouhlováním s prostředím, které je pro uživatele příjemné a nastavitelné.

Manažerská část je výjimečná tím, že není na trhu dostupný produkt, který rychle, komplexně, jednotně a variabilně dokáže informovat o finančním produktu, tak jako tento vytvořený software.

To znamená, že produkt je již připraven vstoupit do volné soutěže na trh.

Nyní je zapotřebí investovat do marketingové strategie, vybudování obchodní sítě formou obchodních zástupců, vhodného umístění propagace do médií a částečné prostředky na 2 až 4 pracovní pozice dle marketingové strategie a síly investora. 
Jedná se o produkt, který by měl zasahovat velmi širokou oblast uživatelů. Produkt by měl zasahovat velmi širokou obec uživatelů a je stavěn pro využití po celém vertikálním průřezu hierarchie pozic v rámci podniku. 


Vlastním produktem jsou administrativní a manažerská kalkulačka BIUS2 a BIUS3. Administrativní kalkulačka se sledováním historie výpočtů a dělením na průběžné sestavy je určena především veškerým běžným uživatelům a to pro administraci, daňové pracovníky, uživateli pracujícími s běžnými výpočty DPH, kontrolory, auditory, rozpočtáři, referenty, pracovníky ve státní správě i pracovníky, kteří zhotovují hlášení, tabulky a rozbory. Nejvýznamnější kategorií uživatelů budou vlastní účetní, pro které jsou připraveny speciální funkcionality, jako je například modul inventarizace účetních položek, která urychlí vlastní závěrky a ukončeních účetních období. Součástí administrativní kalkulačky je až 19 různých záložek a formulářů, s mnoha funkcemi a funkcionalitami, které mají za svůj cíl především urychlit, usnadnit, zpřehlednit a zrychlit práci v běžném pracovním prostředí. Produkt má zde částečné srovnání s některými kalkulačkami, vyvolávaných z lišty, či některými i precizně vytvořenými kalkulačkami. Bohužel tyto kalkulačky však již nemají možnost nastavení vzhled, barevného provedení, velikosti formuláře i velikosti písma pro uživatele, spolu s mnoha dalšími nastaveními.

Manažerská kalkulačka je určena především pro pracovníky s vyšší kompetencí rozhodování. K dispozici jsou přítomny moduly ekonomika, statistika, sklady, v kterých je celkem 27 formulářů, nebo záložek s velmi zajímavými a silnými funkcionalitami. Zodpovědní pracovníci zde mohou během okamžiku přeprůměrovat sklady a zjistit přímo marže obchodníků, manažer může pomocí statistického modulu zjistit záměrné a zdánlivě nepravidelné události, z kterých lze vycítit slabé místo podniku. Modul ekonomika se svými 18 záložkami dává skutečné zázemí pro manažera v oblasti výpočtů finančních produktů, jako jsou leasing, dlouhodobé úvěry, krátkodobé úvěry, jednorázové úvěry, odpisové plány a karty, spoření, kontokorent, úročení účtu, investice, důchod z investice, stavebního a životního spoření, pojištění, daňové optimalizace, kurzových rozdílů z konverze, změny kurzu, úhradě dokladu, SWAPU a FORWARDUI a další. Zásadním významem tohoto finančního kalkulátoru je schopnost manažera získat přehledné Cash Flow a jakémkoliv produktu, s rozdělením na jednotlivé roky produktu, s ohledem na nákladovou i příjmovou inflaci, bleskovou změnou parametrů, provádět následné změny parametrů a okamžitým ukládáním variant do souboru řešení. Veškeré produkty jsou převáděny na společný finanční můstek Cash Flow, budoucí Cash Flow a efektivní sazby. Manažer tak dostává vynikající nástroj pro své budoucí finanční rozhodování.

Produkt BIUS je založen na myšlence mít komplexní, jednoduché a pružné řešení, které slouží na rychlém předání komplexní informace při jednoduchém zadání podmínek, s možností tyto podmínky měnit a ukládat. Po zavedení je úmysl produkt směrovat na mnohem silnější celosvětové trhy.

Odhadovaná doba realizace projektu - realizace je odhadována na 5 let ve stávajícím pojetí , pokud však bude software rozšiřováno, jeho relaizace se automaticky prodlužuje. (Tak jako ostatní aktualizované softwarové produkty) Konkurenční výhody projektu - i přes značný boom kalkulaček neexistuje žádná kalkulačka manažerská, která soustředí finanční produkty do jednoho balíku, umožňuje různé rychlé varianty, zapojuje veškeré náklady.

Požadovaná výše investice - 2 možnosti - dle marketingové strategie nezbytná investice - 1/ 1,5 mil Kč (obchodní zástupci) - plus získání podílu dle dohody v případě - agresivního marketingu - až další 3 mil. Kč.

Návratnost investice - 1,5 roku.

Segment produktu - cílen na 1 nákup / společnost (organizace) pro střední a malé organizace.

Pro další informace a kontakt na autora projektu: info@busyman.cz

Výše investice: 1 500 000 CZK  /  Odhadovaná návratnost: 18 měsíců / 

Máte zájem podpořit tento projekt?

Líbí se vám tento projekt a máte zájem ho podpořit? Zašlete nám své kontaktní údaje pomocí formuláře vpravo, obratem se vám ozveme za účelem bližšího seznámení s projektem a projednání dalších podrobností.

Těšíme se na případnou budoucí spolupráci.

CZK

Tento projekt již není aktivní.
Dotazy k němu jsou tedy již bezpředmětné, i tak vám děkujeme za zájem.
Prohlédněte si další projekty z této kategorie