Daňový systém ČR ve zkratce

Na této stránce vám přinášíme základní informace o různých typech daní, jež jsou součástí českého daňového systému.

Daň z příjmu fyzických osob

 • sazba 15%
 • je vypočtena ze základu sníženého o nezdanitelnou část a odečitatelných položek, je možné uplatnit i řadu slev na dani
 • platí ji zaměstnanci (těm daň strhává automaticky zaměstnavatel), osoby samostatně výdělečně činné (platí zálohy a každý rok podávají daňové přiznání a vyúčtovanou daní z příjmu)

Daň z příjmu právnických osob

 • sazba 19%
 • právnické osoby platí zálohy daně a stejně jako OSVČ podávají daňové přiznání
 • právnické osoby uplatňují možnost rovnoměrného, nebo zrychleného odpisování; doba odpisování se pohybuje od 3 do 50 let dle typu majetku; při rozsáhlých investicích lze uplatnit daňové prázdniny oblasti realizace projektů vývoje a výzkumu

Silniční daň

 • sazba stanovena jako poplatek za rok a vypočtena na základě zdvihovém objemu motoru vozidla u osobních vozů, v případě nákladních vozidel na počtu náprav a celkové hmotnosti
 • platí pouze u vozidel používaných k podnikání, vozy využívané k osobním potřebám silniční daň neplatí

Daně z nemovitostí

 • daň z nemovitosti je nutné platit ze všech pozemků a budov za období jednoho roku
 • daň z pozemku je vypočtena, buď na základě výměry pozemku, nebo na základě jeho ceny
 • sazba daně poté závisí i na způsobu, kterým se pozemek využívá spolu s umístěním pozemku
 • daň ze stavby je vypočtena na základě zastavěné plocha a užití stavby

Daně z převodu nemovitostí

 • sazba 4%
 • daňový základ pro daň z převodu nemovitosti je buď cena nemovitosti podložená posudkem o hodnotě nemovitosti, nebo prodejní cena
 • Husák
  Jiří
  top manažer, konzultant, investor
  Kde je vůle, tam je cesta!

  Jako ředitel vybudoval v letech 2001 – 2016 firmu Somfy a vytvořil z ní dominantního lídra trhu v ČR a SR. Když firmu přebíral, byla v problémech a odcházeli z ní lidé. Za dobu jeho působení firma vyrostla více, než 10x na 420 Mil. Kč v r. 2016 a lidé v ní pracovali rádi. V roce 2014 byl finalistou soutěže Manažer roku, v r. 2015 účastníkem projektu Mapy úspěchu sdružení CZECH TOP 100.

  V letech 2011 – 2016 byl opakovaně zvolen předsedou představenstva Sdružení výrobců stínicí techniky (SVST), zastupoval zájmy celého oboru.

  Člen Busyman klubu.