Partner v oblasti dotací pro podnikání

Kdo jsme

 • Jsme poradenská, konzultační a vzdělávací společnost působící v několika specifických oblastech směřujících k rozvoji a prosperitě našich klientů.
 • Zabýváme se dotačními projekty evropského, národního, krajského i lokálního charakteru.
 • Pořádáme otevřené i uzavřené vzdělávací semináře zaměřené na oblast obchodu a osobního rozvoje a zajišťujeme personální obsazení obchodních pozic.
 • Naši konkurenční výhodou je dlouholetá praxe jednotlivých členů projektového týmu, jejich zkušenost v oblasti dotací a vzdělávání a podpora klientů od začátku prací na projektech až po jejich úspěšné ukončení.
 • Máme vlastní podnikatelský klub s celorepublikovou působností založený na třech významných pilířích:
  • aktivní monitoring dotačních příležitostí - garantujeme členům, že jim neunikne žádná možnost financování jejich podnikatelských záměrů
  • networking - pravidelné kulturní, společenské i sportovní akce, na kterých dochází k propojování s ostatními členy a navazování obchodních kontaktů
  • obchodní a marketingová podpora - prezentace společnosti na webových stránkách a sociálních sítích včetně intenzivního doporučování a slevy na projektovou činnost.
 • Naše motto: We support your business - Podporujeme Vaše podnikání

Služby v rámci dotací

 • Klientům zajišťujeme poradenství a podporu v investičních o neinvestičních projektech od úvodní schůzky až po ukončení projektu. V některých projektech se jedná o spolupráci v řádu několika let, což je naše velká konkurenční výhoda.
 • Nehledíme na velikost rozpočtu projektu, věnujeme si i méně rozsáhlým záměrům;
 • Zajišťujeme komunikaci s poskytovateli dotací, příslušnými úřady, podporujeme klienty při tvorbě rozpočtů, vypracováváme jednotlivé žádosti včetně povinných příloh;
 • Zajišťujeme průzkumy trhu, bezdlužnosti a spolupracujeme s odbornými specialisty (veřejné zakázky, projekční činnost, energetické audity..)
 • Pravidelně monitorujeme jednotlivé dotační příležitosti;
 • V realizačních fázích vypracováváme povinné zprávy o průběhu projektu včetně žádostí o platbu;
 • Pravidelně s klienty komunikujeme a informujeme je o aktuálním stavu projektů;
 • U neinvestičních projektů poskytujeme dále součinnost při vyhledávání vhodných zaměstnanců i vzdělávacích aktivit dle klientových potřeb a požadavků.

Zprostředkováno

 • V oblasti investic jsme klientům od roku 2013 získali přes 1.200.000.000 Kč Evropských fondů
 • V neinvestiční oblasti (mzdové příspěvky, vzdělávání) jsme klientům získali přes 20.000.000 Kč