Nový zákon o platebním styku účinný od 13. 1. 2018

Nový zákon o platebním styku, zákon č. 370/2017 Sb. (dále jen „ZPS“), nabude účinnosti dne 13. 1. 2018 a tím nahradí původní zákon č. 284/2009 Sb.

Více info v článku zde:https://www.maceklegal.cz/novy-zakon-o-platebnim-styku-ucinny-od-13-1-20...

Daniel Macek, advokát