PŘEDKUPNÍ PRÁVO SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU NA NEMOVITOSTI SE VRAC

Na sklonku roku 2016 podepsal prezident novelu „nového občanského zákoníku“ (budu jej tak nazývat i v textu), která, mimo jiné, zavádí i staronové pravidlo předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu na nemovitosti, účinnosti nabude dne 1. 1. 2018.

Více info naleznete zde: http://www.maceklegal.cz/predkupni-pravo-spoluvlastnickeho-podilu-na-nem...

Daniel Macek, advokát