CO NOVÉHO PŘINESE NOVELA ZÁKONA O OBČANSKÝCH PRŮKAZECH?

Téměř na sklonku uplynulého roku schválila vláda návrh novely zákona o občanských průkazech, která má zavést povinně vydávané elektronické občanské průkazy.

Více v článku zde:http://www.maceklegal.cz/co-noveho-prinese-novela-zakona-o-obcanskych-pr...

Daniel Macek, advokát
www.maceklegal.cz