24/07/2018 (17:00) BUSYMAN DAY

NOVELA ZÁKONA O TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSOB

1. prosince 2016 nabyla účinnosti novela, která byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 183/2016 Sb. Tento zákon novelizoval zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob.

Více informací se dočtete zde: http://www.maceklegal.cz/novela-zakona-o-trestni-odpovednosti-pravnickyc...

Kateřina Marešová

Advokátní koncipient at macek I legal

www.maceklegal.cz