24/07/2018 (17:00) BUSYMAN DAY

NÁROKY ZAMĚSTNANCE PŘI NEVYPLACENÍ MZDY

Nezaplatil Vám zaměstnavatel mzdu? Jak v takovém případě postupovat se dočtete v tomto článku:

http://www.maceklegal.cz/naroky-zamestnance-pri-nevyplaceni-mzdy.html

Hezký den přeje

Daniel Macek​, advokát