24/07/2018 (17:00) BUSYMAN DAY

SRO za 100 EUR? Zapomeňte. Formalizované stanovy při zakládání s.r.o. přinesly jejich nepružnost.

Novela zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích byla dne 23. 5. 2016 vyhlášena ve Sbírce zákonů v částce 62 pod číslem 161/2016 Sb. Účinnosti předpis nabyl dne 8. 6. 2016. Novela zavádí osvobození od soudních poplatků a proporční snížení odměny notáře. Změna se týká pouze prvozápisu společnosti s ručením omezeným a to pro zakladatelské právní jednání (stanovy) obsahující jen zákonné náležitosti.

Véce zde: http://www.maceklegal.cz/sro-za-100-eur-zapomente-formalizovane-stanovy-...