Rozhodčí řízení v pracovněprávních sporech. Proč do toho jít?

Rozhodčí řízení v pracovněprávních sporech představuje efektivnější možnost pro zaměstnavatele domoci se např. nároků vzniklých ze schodku svěřených prostředků vůči zaměstnanci. Takové řízení však nebude výhodné pouze pro zaměstnavatele, jak se socialističtí politici nejrůznějších barev mylně domnívají.

Více se dočtete ZDE: http://www.maceklegal.cz/rozhodci-rizeni-v-pracovnepravnich-sporech-proc...