UMÍSTĚNÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU V BYTOVÉM DOMĚ a stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů z 22. ledna 2016

Dne 22. ledna 2016 vydal Úřad na ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) nové stanovisko, ve kterém zaujal postoj ke zpracování osobních údajů prostřednictvím kamery se záznamem, která je instalována v bytovém domě. Úřad pro tyto případy určil souhrn povinností, které je potřeba při zpracování takového záznamu dodržet.

Více v článku zde: http://www.maceklegal.cz/umisteni-kameroveho-systemu-v-bytovem-dome.html

Mgr. Daniel Macek

Advokát I partner at macek | legal