PLACENÍ OPRAV SOUVISEJÍCÍCH S UŽÍVÁNÍM BYTU NÁJEMCEM - BĚŽNÁ ÚDRŽBA A DROBNÉ OPRAVY NOVĚ VYMEZENY NAŘÍZENÍM VLÁDY

1.1. 2016 se stalo účinným nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmu běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu. Co vše je zahrnuto pod pojmem běžná údržba bytu a drobné opravy bylo dosud častým místem sporů ve vztahu mezi nájemcem a pronajímatelem.

Více informací se dočetet zde: http://www.maceklegal.cz/placeni-oprav-souvisejici-s-uzivanim-bytu-najem...

Mgr. Daniel Macek

Advokát I partner at macek | legal