Změny v bezpečnosti práce: méně nebezpečná staveniště a vyšší náhrada škod za pracovní úraz a nemoci z povolání

Poslanecká sněmovna projednává ve druhém čtení návrh novely zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti ochrany zdraví při práci. Novela bude po přijetí pravděpodobně platná již v roce 2016. Tentokrát však nepřinese tak výrazné změny jako v minulých letech.

Více zde: http://www.maceklegal.cz/zmeny-v-bezpecnosti-prace-mene-nebezpecna-stave...

Kristýna Součková

Paralegal at macek | legal