Novela zákoníku práce přinese jednoduché ukončení dohody o provedení práce

OD 1. října 2015 vstoupí v účinnost novelazákoníku práce, která se ve Sbírce zákonů nachází pod číslem 205/2015 Sb. Tato novela výrazně zjednoduší možnost zrušení dohody o provedení práce.

Více zde:http://www.maceklegal.cz/novel-zakoniku-prace-prinese-jednoduche-ukoncen...

Mgr. Daniel Macek
Advokát I partner atmacek | legal