24/07/2018 (17:00) BUSYMAN DAY

PRÁVO ZVEŘEJNIT FOTOGRAFII ZLODĚJE

Úřad pro ochranu osobních údajů (Úřad), v souladu se striktním výkladem zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v minulosti pravidelně ukládal pokuty osobám, které zveřejňovali fotografie (nejčastěji pořízené jako záběry z kamerového systému) zlodějů bez jejich souhlasu. Fotografie je zcela jistě osobním údajem, na jehož základě lze určitou osobu identifikovat, a jako takový nemůže být bez souhlasu subjektu, o jehož údaj jde, zveřejněn a zpracováván k jinému účelu, než ke kterému byl pořízen.

Nyní se však Městský soud v Praze (rozsudek sp. zn. 11A 77/2012) zastal společnosti, která zveřejnila záběr zloděje z kamerového systému, díky čemuž se jej povedlo dopadnout.

Více inforamcí naleznete zde:

http://www.maceklegal.cz/pravo-zverejnit-fotografii-zlodeje.html

Daniel Macek

Advokát I partner at macek | legal