24/07/2018 (17:00) BUSYMAN DAY

ZMĚNY V PROCESU PŘEPISOVÁNÍ VOZIDEL V REGISTRU

Od nového roku platí novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (zákon č. 56/2001 Sb.), kterou došlo ke zrušení tzv. polopřevodů, tedy odhlášení vozidla z registru silničních vozidel původním vlastníkem a následným přihlášením vlastníkem novým. Nově dochází k přepisu přímo z prodávajícího na kupujícího (nebo např. darujícího a obdarovaného) jedním úkonem. Tím je společná žádost původního i nového vlastníka, kterou lze podat pouze u úřadu příslušného podle bydliště (popř. místa podnikání nebo sídla) původního vlastníka. Účastníci se mohou nechat navzájem zastoupit, plné moci musí mít úředně ověřené podpisy.

Další infomace se dočtete zde:http://www.maceklegal.cz/zmeny-v-procesu-prepisovani-vozidel-v-registru....

Mgr. Daniel Macek

Advokát I partner at macek | legal