ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY od 1.1.2015

Nařízením vlády č. 204/2014 Sb. dojde s účinností od 1.1.2015 k navýšení základní sazby minimální mzdy.

Více informací naleznete zde:

http://www.maceklegal.cz/zvyseni-minimalni-mzdy.html

Mgr. Daniel Macek

Advokát I partner at macek | legal